Projektbeskrivning

Gekås

Gekås i Ullared är ett ofta återkommande projekt. Techtak har gjort flera stora takarbeten på Gekås. Bland annat lagt taket på nya lagret (12 900 m2), på delar av butiken (5000 m2) samt tätskiktet på parkeringsdäcket (9300 m2). Nu senast lägger vi om 2300 m2 på butiken.